Lemon Festival 2013
newsletter
znajdziesz nas
pole namiotowe

Lemon Festival Camp

Lemon Festival Camp został przygotowany specjalnie na potrzeby festiwalu dla wszystkich uczestników posiadających 2-dniowe karnety. W ramach bezpłatnego pola namiotowego zapewnia:  
- ogrodzony i oświetlony teren
- ochronę 24 godziny na dobę
- system opasek identyfikujących jego mieszkańców
- dostęp do prysznicy, umywalek i toalet
- możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych do prądu
- depozyt dla cennych przedmiotów osobistych
Zapraszamy do zapoznania się ze Regulaminem pola namiotowego a następnie do rejestracji przy użyciu formularza rezerwacji.
Poniższy regulamin został przygotowany z myślą o wspólnym dobru wszystkich mieszkańców Lemon Festival Camp. Przyjmuje się, że każdy jego punkt jest zaakceptowany przez mieszkańca pola przed rejestracją na nie.
 
REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
 
I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na polu namiotowym zorganizowanym na potrzeby LEMON FESTIVAL 2013 w Łowiczu w dniach 28 - 30 czerwca 2013r., zwanym dalej Polem Namiotowym.
2. Osoby przebywające na Polu Namiotowym podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
3. Pole Namiotowe czynne jest od piątku 28 czerwca 2013r. godz. 12.00 do niedzieli 30 czerwca 2013r. godz. 14.00.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pole Namiotowe jest bezpłatne.
2. Na teren Pola Namiotowego prawo wstępu mają:
• wszystkie osoby posiadające 2-dniowy karnet oraz rezerwację miejsca,
• przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.
3. Na Pole Namiotowe wstępu nie mają:
• osoby, które posiadają bilet jednodniowy,
• osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• osoby objęte zakazem uczestnictwa w imprezach masowych wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
• osoby, którym przedstawiciel Ochrony Pola Namiotowego odmówi prawa wstępu na pole ze względów bezpieczeństwa,
• osoby ubrane w kominiarki, szalikokominiarki i w ubiorach utrudniających rozpoznanie.
4. Pole Namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych, przyjmuje wyłącznie namioty.
5. Na Pole Namiotowe nie mają prawa wjazdu samochody. Osoby korzystające z pola namiotowego są zobligowane zaparkować swoje samochody i motocykle na parkingach zlokalizowanych w okolicy.
6. Do wjazdu samochodami na teren Pola Namiotowego uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe wydane przez Organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio podanych przez Organizatora.
7. Uczestnicy mają do dyspozycji na terenie Pola Namiotowego bezpłatne:
• prysznice,
• umywalki,
• toalety.
8. Wejście i przebywanie osób na terenie Pola Namiotowego oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
 
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przy wejściach na teren Pola Namiotowego uczestnicy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie przedstawiciela Ochrony Pola Namiotowego.
2. Ochrona Pola Namiotowego uprawniona jest do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren pola.
3. Na terenie Pola Namiotowego zabrania się:
• palenia ognisk,
• używania otwartego ognia w namiotach,
• używania butli gazowych,
• grillowania
• dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
• zakłócania porządku,
• zaśmiecania terenu,
• wnoszenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broń palna,  petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże).
• wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
• wprowadzania zwierząt,
• prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
4. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty nie pozostawione w depozycie.
5. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
6. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawiciela Organizatora i Ochrony Pola Namiotowego, działających w imieniu Organizatora.
7. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren Pola Namiotowego bez możliwości powrotu lub przekazane Policji.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spostrzeżenia zagrożeń, niebezpieczeństw na Polu Namiotowym oraz jakiekolwiek uchybienia należy kierować do przedstawiciela Organizatora lub Ochrony Pola Namiotowego.
2. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.
video


Organizatorzy:
lemonart
Współorganizacja:
lok
Współpraca:
lowicz
pracownia
Patronat medialny:
antyradio
Partnerzy:
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna   itv media   RADIO-NET
Copyrights @ 2012 - 2013 Lemon Festival
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.